Обучения за педагогически специалисти

ГРАФИК

за обучения,

свързани с повишаване квалификацията

 на педагогическите специалисти

 

 

ТЕМА

НА

 ОБУЧЕНИЕТО

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

НАЧАЛЕН И КРАЕН ЧАС

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ

БРОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, ЗАЯВИЛИ УЧАСТИЕ

1.

„Социални умения в педагогическата практика.

Приложение на видовете социални умения при взаимодействието с

ученици, родители и колеги”

Град Вършец

18.06.2022 г. и 19.06.2022 г.

09:30 – 16:00 ч.

Институт за човешки ресурси - ООД

14

2.

„Хранене, спорт и здраве на децата и подрастващите в учебни условия.”

Онлайн обучение в

Мicrosoft Тeams

 

31.05.2022 г.

18:30 – 20:00 часа

 вътрешноинституционална квалификация 

9

3.

"Подготвителен курс за IV ПКС"

онлайн

дата през май или юни

(не е уточнено)

не е уточнено

Център "Интерактивно обучение" ЕООД - град Варна

1

4.

"Методически насоки и специфики в образователния процес по Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. и 6. клас"

Онлайн обучение в ZOOM

14.05.2022 г.

От 09:00 ч. до 16:30 ч.

 

Изд. „Изкуства

БГ - Клет България

2

5.

"Компютърно моделиране в 5. и 6. клас – методически насоки и примерни задачи."

Уебинар в ZOOM

16.05.2022 г.

От 18:00 ч. до 19:00 ч.

Изд. „Изкуства

БГ - Клет България“

2