ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

Приложение № 1 към Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности и професии за приемане на ученици след завършено основно образование професионални гимназии и в професионални паралелки

СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И В ПАРАЛЕЛКИ С ПРОФИЛ В ГИМНАЗИИ ИЛИ В СРЕДНИ УЧИЛИЩА

ЗАЯВЛЕНИЕ за насочване и класиране в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование

Заповед за план-прием 2023-2024