Прием в Трето ОУ "Иван Вазов"

 

Свободни места в класовете: 

Клас

Вид на паралелката

Брой

свободни места

1.

Iа

общообразователна

2

2.

общообразователна

5

3.

IIa

общообразователна

0

4.

IIIа

общообразователна

0

5.

IVa

общообразователна

0

6.

Vа

общообразователна

3

7.

общообразователна

7

8.

VIа

общообразователна

3

9.

VIIа

общообразователна

0