Прием в Трето ОУ "Иван Вазов"

 

Незаети (свободни) места за прием в първи клас за учебната 2024/2025 година към 13.06.2024 година  –  2 свободни места

Уважаеми родители, след първо класиране и записването на първокласници, Трето ОУ „Иван Вазов“ обявява 2 свободни места, към 10.06.2024 година.

 

Свободни места в класовете : 

Клас

за уч. 2024/2025 година

Вид на паралелката

Брой

свободни места

1.

Iа

общообразователна

2

2.

IIa

общообразователна

2

3.

IIб

общообразователна

5

4.

IIIа

общообразователна

0

5.

IVа

общообразователна

0

6.

Vа

общообразователна

1

7.

VIа

общообразователна

4

8.

VIб

общообразователна

7

9.

VIIа

общообразователна

4

 
Архив