Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

Училището за Вашите деца!

Трето основно училище „Иван Вазов“, гр. Берковица съществува от 1969 год. и се намира в централната част на града.

Дългогодишната история на училището формира заслужено визията му на училище за амбициозни ученици в община Берковица.Утвърдило се е като средище на висока култура,творчество и образованост за млади и стари.Днес е водещо с постигнати много добри резултати на всички нива – външно оценяване, областни и национални олимпиади, спортни състезания.

Като централно градско училище и в бъдеще ще акцентираме върху високото качество на овладяване на знания и развитие на умения и компетентности.

Трето основно училище ”Иван Вазов” гр.Берковица - училището, гарантиращо качествено образование за бъдещето на град Берковица.

 

Училището предлага:

 

  • Целодневна организация на обучение;

  • Ранно чуждоезиково обучение;

  • Училището участва в проект  BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“    2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

    https://oud.mon.bg/

  • Безплатна закуска за учениците до 4-ти клас;

  • Столово хранене за целодневното обучение.

 

http://116111.bg/